Međunarodni božićni turnir 2024.

Međunarodni božićni turnir za Slobodni i Obavezni program održati će se 14.-15.12. 2024. u Samoboru.