Međ.turnir Sv. Mihovil 2024.

Međunarodni turnir Sv. Mihovil za Obavezni program održati će se 29.09. 2024. u Šibeniku.