6. ŽABICA KUP 2023.

6. ŽABICA KUP

                      u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici                    

 

Karlovac, 2. prosinac 2023.

OPĆE INFORMACIJE

ORGANIZATOR

Gimnastički klub Sokol Karlovac

MJESTO

Dvorana Mihajla Prezelja Mitile

Osnovna škola Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac

DATUM

2. prosinac 2023.

KOTIZACIJA

20,00 €po sudioniku

SUTKINJE/SUCI

Svaki klub dužan je osigurati barem jednog suca i/ili sutkinju

Sudačka taksa iznosi 15,00 €po odrađenom turnusu

REGISTRACIJA I

LIJEČNIČKI PREGLED

Pravo nastupa imaju natjecatelji koji su registrirani pri

 HGS-u,  u OSNOVNOM PROGRAMU i imaju važeće liječničke potvrde, te ne natječu u drugim natjecateljskim programima HGS-a

OBROCI/LUNCH PAKETI

Organizator će osigurati lunch paket za svakog natjecatelja  te obrok za sutkinje, suce i trenere

 

PROPOZICIJE

  • Natjecanje se održava u muškoj i ženskoj pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji
  • Prilikom prijave naglasiti ime i prezime, godište, kategoriju, te pripadnost ekipi
  • Svaki klub smije prijaviti samo jednu ekipu u svakoj kategoriji
  • Maksimalan broj članova u ekipi je 8
  • Klub može u istoj kategoriji prijaviti više od 8 natjecatelja uz uvjet da naznači koji natjecatelji pripadaju ekipi
  • Pripadnost ekipi potrebno je definirati najkasnije do početka natjecanja
  • Natjecatelji imaju mogućnost izvesti najviše dva dodatna elementa (jedan plesni i jedan akrobatski elemenat) izvan programa po spravi, osim kategorije mlađih djevojčica i djevojčica. Kategorija mlađih djevojčica i djevojčica izvode samo obaveznu vježbu, te im je max. početna ocjena  na svakoj spravi 9,00
  • Svaki dodatni element se nagrađuje sa 0,50 bodova i treba biti drugačiji od elementa u obaveznoj vježbi
  • Prije svakog turnusa održat će se kratki (2 min) tehnički sastanak za trenere. Molimo da svi treneri sudjeluju na sastanku.

 

Propozicije i pravilnike (videa vježbi) za OSNOVNI PROGRAM  možete naći na stranicama HGS-a pod ŽSG i MSG osnovni program.

Natjecanje će se održati po propozicijama HGS-a za OSNOVNI PROGRAM 1  u MŽSG

 

 

SATNICA

 

do 8:00

Dolazak sudionika

8:00

Sudački sastanak (ŽSG i MSG)

8:00 – 8:15

Zagrijavanje I turnus (ŽSG 2 i 9.-10. + MSG)

8:15 – 11:30

Natjecanje I turnus (ŽSG 2. i 9.-10. + MSG)

11:30

Ručak za sutkinje i suce

11:50

Otvorenje natjecanja i proglašenje I turnus

12:30 – 12:45

Zagrijavanje II turnus (ŽSG 3., 5. i 7.-8.)

12:45 – 16:45

Natjecanje II turnus (ŽSG 3., 5. i 7.-8.)

17:00

Proglašenje II turnus

17:00 – 17:20

Zagrijavanje III turnus (ŽSG  4. i 6.)

17:20 – 20:20

Natjecanje III turnus (ŽSG  4. i 6.)

20:30

Proglašenje III turnus

 

 

Raspored po spravama

 

 

 

MSG svi

8:15 - 11:30

 

 

A

Tlo

Konj s hvataljkama

Karike

Preskok

Ruče

Preča

MSG

GK Vindija

GK Vindija

 

 

ZTD Hrvatski Sokol (9)

GK Sokol Klc (6)

kategorija 4. + 5. (12)

kategorija 2., 7.-8 + 9.-10 (12)

GK Rijeka (14)

GK Trešnjevka (13)

GK Gimko (3)

GK Petrinja (3)

 

 

 

 

GK Novi Zagreb (1)

GK Dubrava (2)

 

 

 

 

 

GK Dišpet (1)

 

 

I turnus - ŽSG

kategorije 2. + 9. i 10.

8:15 - 11:30

 

 

B

Preskok

Ruče

Pauza 1

Greda

Tlo

Pauza 2

ŽSG          kategorije  2. + 9.-10.

ZTD Hrvatski Sokol 2. (3)

GK Rijeka 9.-10. (7)

ŠGK Sokol Sisak 9.-10. (2)

GK Vindija Varaždin 9.-10. (5)

GK Salto Solin 9.-10. (3)

GK Gimko 9.-10. (1)

ZTD Hrvatski Sokol 9.-10. (10)

GK Omišalj-Njivice 9.-10. (6)

GK Sokol Karlovac 9.-10. (2)

GK Samobor 9.-10. (9)

GK Novi Zagreb 9.-10.(4)

GK Dubrava 9.-10. (1)

 

GK Omišalj-Njivice 2. (1)

GK Zaprešić 9.-10. ( 8)

 

GK Split 9.-10. (5)

GK Knin 9.-10. (1)

 

GK Sokol Karlovac 2. (1)

 

GK Dišpet 9.-10. (1)

 

GK Dubrava 2. (4)

GK Brezovica 2. (5)

 


 

 

 

II Turnus - ŽSG

kategorije 3.+5.

12:45 - 16:45

 

 

A

Preskok

Ruče

Pauza 1

Greda

Tlo

Pauza 2

ŽSG          kategorije  3. + 5.

GK Omišalj-Njivice 5. (5)

GK Zaprešić 5. (10)

GK Trešnjevka 5. (8)

GK Dišpet 5. (3)

GK Salto Solin 3. (4)

GK Gimko 3. (7)

GK Bjelovar 5. (5)

GK Rijeka 5. (4)

GK Salto Solin 5. (5)

GK Sokol Karlovac 5. (4)

GK Omišalj-Njivice 3. (3)

GK Trešnjevka 3. (8)

GK Gimko 5. (6)

GK Split 5. (3)

GK Dubrava 5. (4)

GK Karlovac 5. (2)

GK Opatija 3. (1)

 

 

 

 

GK Dišpet 3. (2)

GK Zaprešić 3. (8)

 

 

 

 

GK Sokol Karlovac 3. (2)

 

 

 

 

 

GK Karlovac 3. (2)

 

 

 

 

II Turnus - ŽSG

kategorije 7.-8.

12:45 - 16:45

 

 

B

Preskok

Ruče

Pauza 1

Greda

Tlo

Pauza 2

ŽSG          kategorije  7.-8.

GK Samobor (8)

GK Sokol Karlovac (8)

GK Dišpet (6)

GK Salto Solin (4)

GK Gimko (9)

GK Karlovac (3)

GK Rijeka (8)

GK Omišalj-Njivice (7)

GK Zaprešić (8)

GK Trešnjevka (8)

GK Vindija Varaždin (6)

GK Split (8)

 

ŠGK Sokol Sisak (2)

GK Knin (3)

GK Dubrava (5)

 

GK Novi Zagreb (4)

 

 

 

ZTD Hrvatski Sokol (1)

 

 

 

III Turnus - ŽSG

kategorija 4.

17:20 - 20:20

 

A

Preskok

Ruče

Pauza 1

Greda

Tlo

ŽSG          kategorija  4.

GK Sokol Karlovac (7)

GK Split (8)

GK Salto Solin (6)

ZTD Hrvatski Sokol (7)

GK Vindija Varaždin (4)

GK Rijeka (8)

GK Karlovac (3)

GK Omišalj-Njivice (7)

GK Zaprešić (8)

GK Brezovica (6)

 

GK Bjelovar (5)

GK Dubrava (3)

 

GK Trešnjevka (6)

 

 

III Turnus - ŽSG

kategorija 6.

17:20 - 20:20

 

B

Preskok

Ruče

Pauza 1

Greda

Tlo

ŽSG          kategorija  6.

GK Karlovac (7)

GK Trešnjevka (7)

GK Dišpet (4)

GK Sokol Karlovac (6)

GK Vindija Varaždin (6)

GK Split (4)

GK Dubrava (4)

GK Knin (4)

GK Bjelovar (4)

GK Rijeka (2)

GK Samobor (2)

GK Novi Zagreb (2)

GK Omišalj-Njivice (6)

GK Gimko (3)

GK Opatija (4)

 

 

 

 

GK Salto Solin (1)

 


Sudačke komisije:

-        Vrhovna sutkinja: Anamarija Kovačić Suhin

-        Vrhovni sudac: Jurica Suhin

 

MSG

 

TLO

KONJ S HV.

KARIKE

PRESKOK

RUČE

PREČA

Matija Tek

Vinko Kirinić

Krešimir Šintić

Roko Lozić

Lovro Čorak

Matej Stojšić

 

 

 

ŽSG

 

I TURNUS

PRESKOK

RUČE

GREDA

TLO

Ela Pivac

Nina Mezak

Martina Bublić

Ema Vran

Tena Balen

Martina Šegavić

 

II TURNUS

A

PRESKOK

RUČE

GREDA

TLO

Antonija Capić

Ema Vran

Nina Mezak

Pia Škrtić

Tena Balen

B

PRESKOK

RUČE

GREDA

TLO

Martina Šegavić

Filipina Kabalin

Martina Bublić

Ela Pivac

 

 

III TURNUS

A

PRESKOK

RUČE

GREDA

TLO

Antonija Capić

Ema Vran

Željka Lozanov

Nina Mezak

Tena Balen

B

PRESKOK

RUČE

GREDA

TLO

Martina Šegavić

Filipina Kabalin

Martina Bublić

Ela Pivac

Pia Škrtić