LJETNI TERMINI TRENINGA

U periodu od 29.06.2020. do 01.09.2020. treninzi rekreativnih programa odvijati će se u sljedećim terminima:

-grupa djevojčica i dječaka od 5 do 6 godina, u terminima utorkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30;

-grupa djevojčica i dječaka od 7 do 9 godina, u terminima utorkom i četvrtkom od 18 30 do 19.30;

-grupa djevojčica i dječaka od 10 godina i starijih, u terminima od 19.30 do 20.30.

 

Treninzi natjecatelja održavati će se prema dogovoru sa svojim trenerima.